HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

20

Apr
HAP.BCTCHopNhatq1.19_signed HAP.BCTCRiengq1.19_signed

13

Apr
Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin gửi Quí vị cổ đông tài liệu đại hội ...

11

Apr
HAP: Báo cáo thường niên năm 2018 Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin gửi Quí vị ...

09

Apr
HAP: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 & Thông báo ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công ...

22

Mar
Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp ...

11

Mar
Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng ...

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập