HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

17

May
HAP: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 https://drive.google.com/file/d/13Uo5RKEhKlECIG3KCPZITG-jptxe6skB/view?usp=sharing        

24

Apr
HAP: Công văn chấp thuận gia hạn đại hội đồng cổ thường niên 2020 HAP.GiahanDaihoi2020_signed  

21

Apr
HAP: Thông báo mời dự họp và tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 HAP.TBDuHopVaTaiLieuDaihoi2020_signed    

21

Apr
HAP: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020   HAP.NghiQuyetHDQTGiahan_signed

20

Apr
HAP: Báo cáo tài chính Quý I.2020   HAP.BCTCQ1.20hn_signed HAP.BCTCQ1.20R_signed

16

Apr
HAP: Báo cáo thường niên 2019   HAP.BCTN2019_signed    

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập