HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

27

Jan
HAP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Xuân Thịnh   HAP_TBGDCPNB_VuXuanThinh2_signed

25

Jan
HAP: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021   TBChotDSDHCD2021

23

Jan
HAP: Nghị quyết HĐQT về công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2021   HAP.NQHDQT.DHCD2021_signed_

19

Jan
HAP: Báo cáo tài chính Quý 4.2020   HAP.BCTCQ4HN.20_Signed HAP.BCTCRQ4.20_Signed

31

Dec
HAP: Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty CP Thương mại dịch vụ Hải Phòng   HAP_NQHDQT_89_signed

26

Dec
HAP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Xuân Thịnh   BCKQGDNoiBo_A.Thinh2_signed

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập