HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

20

Apr
HAP: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn vào Công ty liên kết Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn ...

20

Apr
HAPACO: Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố báo cáo tài chính Quý I năm 2017, chi ...

18

Apr
HAPACO: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự ...

13

Apr
HAPACO: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội ...

31

Mar
HAP: Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán Kính gửi Quý vị cổ đông, Xin xem file đính kèm: HAP.BCTCHopNhatNam2016 HAP.BCTCRiengNam2016    

27

Mar
Kính gửi Quý vị cổ đông, Ngày 27/3/2017, Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã nhận được thông báo số 951/TB-VSD đề ngày 22/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán ...

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập