HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

30

Jul
HAP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021   HAP.BCQTBanNien2021_signed    

26

Jul
HAP: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản   HAP.TaiLieuXinYKienCoDong_signed    

19

Jul
HAP: Báo cáo tài chính Quý II.2021   HAP.BCTCHNQ2.2021_Signed   HAP.BCTCRQ2.2021_Signed

29

Jun
HAP: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   HAP.TBNgayDangkyCuoiCung_signed

23

Jun
HAP: Nghị quyết HĐQT tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản   HAP.NghiQuyetHDQT75_signed HAP.TBguiVSDChotds_signed  

17

Jun
HAP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa   HAP.TBTyLeSHNN_signed    

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập