HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

26

Mar
HAP: Báo cáo tài chính năm 2019   HAP.BCTCNam2019HN_Signed   HAP.BCTCNam2019Rieng_signed

26

Mar
HAP: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020   HAP.NgaydkccDHTN2020_signed

11

Mar
HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020   HAP.NQHDQTCHOTDSDH2020_SIGNED

20

Jan
Báo cáo tài chính Quý 4.2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2019 BC tài chính riêng quý IV.2019

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập