HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

14

Aug
HAP: Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 HAP.BCTC_HNBanNien_daSX_signed Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019...

20

Jul
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.19 HAP.BCTChn.Q2.19_SIGNED Báo cáo tài chính riêng quý 2.19 HAP.BCTCR.Q2.19_SIGNED

25

May
HAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 HAP.TBNDKCC.CoTuc2018_signed

25

May
HAP: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC trong năm 2019 File đính kèm  

13

May
HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông   HAP.NQHDQT.CoTuc2018_signed

27

Apr
HAP: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 HAP.BienBanNghiquyetDHDCDTN2019_signed

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập