HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

20

Jul
Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng ...

09

Jul
HAP: Cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2018 Hải Phòng, ngày 09 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Quí vị cổ đông, Chúng tôi ...

22

Jun
Kính gửi Quý vị cổ đông, Ngày 22/6/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định ...

18

May
Kính gửi Quý vị cổ đông, Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ...

02

May
Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đường ...

02

May
HAPACO: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ ...

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập