HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

18

Jun
HAP: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền HAP.NDKCCCoTuc2019_signed  

05

Jun
HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2019   HAP.NQHDQTChotCoTuc2019_signed    

02

Jun
HAP: Quyết định của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020   HAP.LuaChonCongtyKiemToan2020_signed    

17

May
HAP: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 https://drive.google.com/file/d/13Uo5RKEhKlECIG3KCPZITG-jptxe6skB/view?usp=sharing        

24

Apr
HAP: Công văn chấp thuận gia hạn đại hội đồng cổ thường niên 2020 HAP.GiahanDaihoi2020_signed  

21

Apr
HAP: Thông báo mời dự họp và tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 HAP.TBDuHopVaTaiLieuDaihoi2020_signed    

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập