HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

20

Jan
20220120-HAP-Báo cáo tài chính quý 4.2021 20220120-HAP-BaoCaoTaiChinhHNQuy4.2021_signed   20220120-HAP-BaoCaoTaiChinhRQuy4.2021_signed

18

Jan
20220118-HAP-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ   20220118-HAP-BaoCaoKetQuaGDCPNguoiLienQuanNoiBoVuXuanAnh_ksigned

14

Jan
HSX - HAP - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu   20220113 - HAP - TB58 ve NDKCC thuc hien quyen mua cp

13

Jan
20220113-HAP- Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu ra công chúng   20220113-HAP-NgayDangKyCuoiCungChaoBanCP._Signed

11

Jan
20220111-HAP-Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ   20220111-HAP-TBGiaodichCPcuaNguoiLienquanVuXuanAnh_k_signed

06

Jan
20220106-HAP-Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng   20220106-HAP-ThongBaoChaoBanCPRaCongChung_signed

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập