HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài

Không xa nữa, một bệnh viện tầm cỡ quốc tế mang tên: Bệnh viện Quốc tế Green do Tập đoàn HAPACO làm chủ đầu tư sẽ hiện diện tại TP Cảng.

Với nội lực sẵn có kết hợp với sự thông thoáng của chính sách quản lý của Nhà nước và những diễn biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới

22

Apr

13

Apr
20240413 - HAP - Bao cao thuong nien 2023 - signed

05

Apr
1. Bìa tài liệu 2. Chương trình ĐH 3. Nội quy Đại hội 4. BC kết quả hoạt động SXKD 2023-PHNV 2024 5. BC kiểm điểm của ...

27

Mar
20240327-HAP- CBTT Giay moi hop DHDCDTN nam 2024- signed

25

Mar
20240325 - HAP - CBTT BCTC rieng da kiem toan nam 2023-signed 20240325 - HAP - CBTT BCTC hop nhat da kiem toan nam 2023-signed

Các thành tích đã đạt được

  • Huân chương Độc lập hạng ba
  • Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
  • Doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng
  • Thương hiệu nổi tiếng
  • Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững
  • Cúp Ngôi sao Phương Đông
  • Cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu
  • Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2000

Bộ sưu tập