Cầu Hiền Lạc (cầu Tuệ Tâm 34) – cây cầu tâm nguyện của một Nhà giáo – Doanh nhân đã được khánh thành.