Chủ tịch HĐQT VŨ DƯƠNG HIỀN được vinh danh trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2013