Tập đoàn HAPACO và Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khoẻ Y tế Quốc tế HAPACO thông báo bổ nhiệm các chức danh quản lý