HAP: Hải Phòng sẽ có Bệnh viện Đa khoa quốc tế Việt Hàn