HAP: Khởi động Dự án Toà nhà Trung tâm thương mại – Văn phòng cho thuê