HAP: Giải trình cổ phiếu tăng trần 10 phiên liên tiếp