HAP: Nghị quyết của HĐQT vv Miễn nhiệm Phó TGĐ Bùi Doãn Nhân