Thông báo mời thầu: Cung ứng dịch vụ Quản lý Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc