Lễ ký kết Thoả thuận Hợp tác Đầu tư với Bệnh viện Phụ sản MIZ Weman’s Hàn Quốc