Một số hình ảnh trên Đại công trường xây dựng Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Green