[Cập nhập] Một số hình ảnh trên đại công trường DABV Quốc tế GREEN