Ông Vũ Dương Hiền, CEO Tập đoàn Hapaco: Chưa thỏa mãn với những gì đạt được