Khởi công cây cầu Hiền Lạc- Cây cầu của lòng yêu thương