Nghị quyết HĐQT số 30 về việc góp thêm vốn vào Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green