TẬP ĐOÀN HAPACO VÀ CAFÉ SƠN LA KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ